BETE VAPORIZER

 Venty Venty
13,500,000₫

Venty

13,500,000₫

 Mighty+ Mighty+
10,500,000₫

Mighty+

10,500,000₫

-9%
 Davinci IQ2 Davinci IQ2
6,800,000₫ 7,500,000₫

Davinci IQ2

6,800,000₫ 7,500,000₫

 PAX Plus PAX Plus
6,500,000₫

PAX Plus

6,500,000₫

-8%
 Arizer Argo Arizer Argo
5,050,000₫ 5,500,000₫

Arizer Argo

5,050,000₫ 5,500,000₫

-7%
 The Omnivap 2021 (DynaStash XL) The Omnivap 2021 (DynaStash XL)
6,450,000₫ 6,900,000₫

The Omnivap 2021 (DynaStash XL)

6,450,000₫ 6,900,000₫

-4%
 The Omnivap 2021 The Omnivap 2021
5,050,000₫ 5,250,000₫

The Omnivap 2021

5,050,000₫ 5,250,000₫

 The WoodWynd The WoodWynd
4,000,000₫

The WoodWynd

4,000,000₫

-15%
 The M : DeniM Series The M : DeniM Series
2,200,000₫ 2,600,000₫

The M : DeniM Series

2,200,000₫ 2,600,000₫

-7%
 The M Color The M Color
1,900,000₫ 2,050,000₫

The M Color

1,900,000₫ 2,050,000₫

 Hot Knife Hot Knife
1,650,000₫

Hot Knife

1,650,000₫

 Peak Pro 3D Chamber Peak Pro 3D Chamber
2,250,000₫
-8%
 Kính Thay Thế Puffco Peak Kính Thay Thế Puffco Peak
2,200,000₫ 2,400,000₫

Kính Thay Thế Puffco Peak

2,200,000₫ 2,400,000₫

-20%
 Ngậm Thủy Tinh Ngắn 3D Mighty/Crafty Ngậm Thủy Tinh Ngắn 3D Mighty/Crafty
400,000₫ 500,000₫
-29%
 Xay Định Lượng Davinci Xay Định Lượng Davinci
1,500,000₫ 2,100,000₫

Xay Định Lượng Davinci

1,500,000₫ 2,100,000₫

-14%
 Khò Duality Khò Duality
900,000₫ 1,050,000₫

Khò Duality

900,000₫ 1,050,000₫

-11%
 Lọ Thủy Tinh ONGROK (400ml) Lọ Thủy Tinh ONGROK (400ml)
850,000₫ 950,000₫

Lọ Thủy Tinh ONGROK (400ml)

850,000₫ 950,000₫

-11%
 Cupsy Puffco Cupsy Puffco
1,650,000₫ 1,850,000₫

Cupsy Puffco

1,650,000₫ 1,850,000₫

 Peak Atomizer Peak Atomizer
1,300,000₫

Peak Atomizer

1,300,000₫

-20%
 Xay Vibes (63mm) Xay Vibes (63mm)
600,000₫ 750,000₫

Xay Vibes (63mm)

600,000₫ 750,000₫