Phụ Kiện Hóa Hơi

-20%
 Xay Định Lượng Davinci Xay Định Lượng Davinci
1,650,000₫ 2,050,000₫

Xay Định Lượng Davinci

1,650,000₫ 2,050,000₫

-24%
 Lọ Session Lọ Session
950,000₫ 1,250,000₫

Lọ Session

950,000₫ 1,250,000₫

-16%
 Kính Du Lịch Peak Pro Kính Du Lịch Peak Pro
3,050,000₫ 3,650,000₫

Kính Du Lịch Peak Pro

3,050,000₫ 3,650,000₫

-16%
 Lọ Thủy Tinh ONGROK (400ml) Lọ Thủy Tinh ONGROK (400ml)
800,000₫ 950,000₫

Lọ Thủy Tinh ONGROK (400ml)

800,000₫ 950,000₫

-6%
 Xay Brilliant (Large) Xay Brilliant (Large)
3,200,000₫ 3,400,000₫

Xay Brilliant (Large)

3,200,000₫ 3,400,000₫

-19%
 Khò Duality Khò Duality
850,000₫ 1,050,000₫

Khò Duality

850,000₫ 1,050,000₫

-9%
 Bình Sứ Hexagon BRNT DESIGNS (Red) Bình Sứ Hexagon BRNT DESIGNS (Red)
2,500,000₫ 2,750,000₫

Bình Sứ Hexagon BRNT DESIGNS (Red)

2,500,000₫ 2,750,000₫

-11%
 Cupsy Puffco Cupsy Puffco
1,550,000₫ 1,750,000₫

Cupsy Puffco

1,550,000₫ 1,750,000₫

-30%
 Ngậm Thủy Tinh Ngắn 3D Mighty/Crafty Ngậm Thủy Tinh Ngắn 3D Mighty/Crafty
350,000₫ 500,000₫
-11%
 Sưởi Cảm Ứng Orion V2 Sưởi Cảm Ứng Orion V2
4,500,000₫ 5,050,000₫

Sưởi Cảm Ứng Orion V2

4,500,000₫ 5,050,000₫

-14%
 Sưởi Cảm Ứng UFO Sưởi Cảm Ứng UFO
3,000,000₫ 3,500,000₫

Sưởi Cảm Ứng UFO

3,000,000₫ 3,500,000₫

-13%
 Nắp Màu Captive Nắp Màu Captive
700,000₫ 800,000₫

Nắp Màu Captive

700,000₫ 800,000₫

-8%
 Peak Atomizer Peak Atomizer
1,200,000₫ 1,300,000₫

Peak Atomizer

1,200,000₫ 1,300,000₫

Hết hàng
 Xay Brilliant (Medium) Xay Brilliant (Medium)
2,550,000₫
-23%
 Bubbler Mini Mighty/Crafty Bubbler Mini Mighty/Crafty
500,000₫ 650,000₫

Bubbler Mini Mighty/Crafty

500,000₫ 650,000₫

-20%
 Lọ Jyarz Satchmo Lọ Jyarz Satchmo
550,000₫ 690,000₫

Lọ Jyarz Satchmo

550,000₫ 690,000₫

-5%
 The Armored Cap The Armored Cap
1,000,000₫ 1,050,000₫

The Armored Cap

1,000,000₫ 1,050,000₫

-8%
 Kính Thay Thế Puffco Peak Kính Thay Thế Puffco Peak
2,200,000₫ 2,400,000₫

Kính Thay Thế Puffco Peak

2,200,000₫ 2,400,000₫

-14%
 Spin Doctor (Limited) Spin Doctor (Limited)
3,000,000₫ 3,500,000₫

Spin Doctor (Limited)

3,000,000₫ 3,500,000₫

-14%
 Assassin Stem Titanium Assassin Stem Titanium
1,800,000₫ 2,100,000₫

Assassin Stem Titanium

1,800,000₫ 2,100,000₫

-20%
 Xay Vibes (63mm) Xay Vibes (63mm)
600,000₫ 750,000₫

Xay Vibes (63mm)

600,000₫ 750,000₫

-9%
 Bình Sứ Hexagon BRNT DESIGNS - Black Bình Sứ Hexagon BRNT DESIGNS - Black
2,500,000₫ 2,750,000₫
-22%
 Xay Trees Xay Trees
350,000₫ 450,000₫

Xay Trees

350,000₫ 450,000₫

-10%
 The M Condenser with Mouthpiece The M Condenser with Mouthpiece
900,000₫ 1,000,000₫

The M Condenser with Mouthpiece

900,000₫ 1,000,000₫

-13%
 Lọ Thủy Tinh ONGROK (800ml) Lọ Thủy Tinh ONGROK (800ml)
1,000,000₫ 1,150,000₫

Lọ Thủy Tinh ONGROK (800ml)

1,000,000₫ 1,150,000₫

-18%
 Bóng Thay Thế Volcano XL (1 Quả) Bóng Thay Thế Volcano XL (1 Quả)
450,000₫ 550,000₫
 Bộ Chuyển Đổi The Wand Bộ Chuyển Đổi The Wand
350,000₫
-13%
 Xay SLX (Large) Xay SLX (Large)
1,700,000₫ 1,950,000₫

Xay SLX (Large)

1,700,000₫ 1,950,000₫

-20%
 Lọc Khói Pocket Lọc Khói Pocket
360,000₫ 450,000₫

Lọc Khói Pocket

360,000₫ 450,000₫

-14%
 Buồng Đốt Titan Buồng Đốt Titan
950,000₫ 1,100,000₫

Buồng Đốt Titan

950,000₫ 1,100,000₫

-37%
 Lọ Vitavac POTV Lọ Vitavac POTV
190,000₫ 300,000₫

Lọ Vitavac POTV

190,000₫ 300,000₫

-6%
 Titanium Tip: Helix Titanium Tip: Helix
1,450,000₫ 1,550,000₫

Titanium Tip: Helix

1,450,000₫ 1,550,000₫

-8%
 The Wand: Glass Adaptor The Wand: Glass Adaptor
550,000₫ 600,000₫

The Wand: Glass Adaptor

550,000₫ 600,000₫

-20%
 Vỏ Silicon Pax Vỏ Silicon Pax
440,000₫ 550,000₫

Vỏ Silicon Pax

440,000₫ 550,000₫

-25%
 Khò 3 Tia Vertigo Khò 3 Tia Vertigo
300,000₫ 400,000₫

Khò 3 Tia Vertigo

300,000₫ 400,000₫

-16%
 Lọ Jyarz Big Papi Lọ Jyarz Big Papi
800,000₫ 950,000₫

Lọ Jyarz Big Papi

800,000₫ 950,000₫

-20%
 Lưới Thép Argo (6 cái) Lưới Thép Argo (6 cái)
120,000₫ 150,000₫

Lưới Thép Argo (6 cái)

120,000₫ 150,000₫

-16%
 Quả Cầu Thủy Tinh 14mm (Small) Quả Cầu Thủy Tinh 14mm (Small)
1,050,000₫ 1,250,000₫

Quả Cầu Thủy Tinh 14mm (Small)

1,050,000₫ 1,250,000₫

-9%
 Bình Sứ Hexagon BRNT DESIGNS - White Bình Sứ Hexagon BRNT DESIGNS - White
2,500,000₫ 2,750,000₫
-14%
 Revovel Stem V1 Revovel Stem V1
3,250,000₫ 3,800,000₫

Revovel Stem V1

3,250,000₫ 3,800,000₫