Chính Sách Bảo Hành

Cam kết 100% về vấn đề bảo hành cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi bán ra. Đối với sản phẩm đã hết thời gian bảo hành, chúng tôi sẽ hỗ trợ và cung cấp địa chỉ nơi sửa chữa thiết bị uy tín.